Wat is de gebruikelijkloonregeling?

Home->Actueel, Geen onderdeel van een categorie, Informatie->Wat is de gebruikelijkloonregeling?

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder, dus ook de DGA, wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel zie je wat wij minimaal een gebruikelijk loon vinden.

Jaar Gebruikelijk loon
2016 € 44.000
2015 € 44.000
2014 € 44.000

Hebben anderen een hoger loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stellen wij het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% (in 2015 en 2016) of 70% (in 2014) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het loon dat wij gebruikelijk vinden (zie bovenstaande tabel)
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Als je aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag je het loon op dit lagere bedrag stellen.

Hebben anderen een lager loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kun je dat aannemelijk maken? Dan stellen wij het loon op dat lagere bedrag. Daarbij moet je een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Is je gebruikelijk loon € 5.000 of lager?

Is het gebruikelijk loon € 5.000 of lager? En kun je dat aantonen? Dan geef je voor dat werk het loon aan dat je kreeg. De grens van € 5.000 geldt voor het totaal van je werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin je een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

By | 2017-03-16T11:35:48+00:00 augustus 11th, 2016|Actueel, Geen onderdeel van een categorie, Informatie|0 Comments
Logo Header Menu